Product Code: น็อต กรอบรูป กรอบประชาสัมพันธ์ ป้ายตั้งโต๊ะ
Availability: In Stock
น็อต กรอบรูป
1ชุด 4ชิ้น (สั้น2 ยาว2)
หน้าแป้น 7 มิล
เกลียวใน 3 มิล 
ใส่แผ่นได้ความหนาตั้งแต่ 5 มิล-8มิล

Write a review

Note: HTML is not translated!