Product Code: กล่องเลี้ยงสัตว์ กล่องเลี้ยงงู กบ กิ้งก่า
Availability: In Stock

กล่องอะคริลิค
กล่องเลี้ยงสัตว์
ในรูปจะมี 2 ขนาด 
หน้ากว้าง 31 ซม x ลึก 30 ซม x สูง 20 ซม.
หน้ากว้าง 31 ซม x ลึก 15 ซม x สูง 20 ซม.

Write a review

Note: HTML is not translated!