Product Code: น็อตกรอบรูปสีทอง น็อตลอย
Availability: In Stock

น็อตกรอบรูปสีทอง
ขนาดหน้าแป้น (Dia) 15 mm. ขาสูง 18 mm.
ขนาดรูเจาะ 9 mm.

Write a review

Note: HTML is not translated!