Product Code: หมุดกระจกสีเงิน
Availability: In Stock

หมุดลอย
วัสดุ : สแตนเลส304

ขนาดใหม่
12x15 mm. 16x15 mm. 19x15 mm. 25x15 mm. 16x45 mm. 25x45 mm.

วิธีใช้ : วางขาของน็อตในตำแหน่งที่ต้องการจะติดแล้วยิงเกลียวปล่อยที่ผนัง ใส่แผ่นอะคริลิคหรือกระจกเข้าไป แล้วจึงหมุนเกลียวปิดหัวน็อต

Write a review

Note: HTML is not translated!